Deca vole da crtaju

Deca vole da crtaju

Zašto deca vole da crtaju?

Crtanje je nešto sa čim se deca susreću još u najranijim godinama svoga života. Crtanje je veoma važno za decu jer razvija njihovu maštu i omogućava im da izraze svoja osećanja. Mogućnost da izraze ono što osećaju, povećava emocionalnu inteligenciju deteta. Deca vole da crtaju, jer im crtanje daje osećaj slobode. Kroz crtež deca lakše komuniciraju sa odraslima ali isto tako i sa drugom decom.

Crtanje poboljšava motoričke sposobnosti kod dece

Kada dete crta, poboljšava motoričke veštine. Kod vrlo male dece crtanje je izuzetno dobro za razvoj koordinacije ruku i očiju. Crtanje pomaže deci da nauče da kontrolišu predmete koje drže u ruci, a isto tako je bitno i za kasnije učenje slova ili sviranje nekog instrumenta.

Deca vole da crtaju jer im je crtanje zanimljivo

Crtanje deci predstavlja neki vid igre. Crtežom se takmiče sa drugom decom ko će bolje da nacrta mamu, tatu, kucu, macu ili omiljenu igračku. Kroz crtež deca imaju slobodu izražavanja i mašte. Crtanje je odlična zabava za trenutke dosade, kada dete provodi više vremena u kući. Kada crta, dete se suočava sa više odluka: „kojom bojom obojiti?“, ili „kako da nacrtam kucu?“. Sva ova pitanja zahtevaju od njih da rešavaju probleme. Pokušajte da ih pitate zašto su nacrtali određene delove na način na koji su to uradili ili zašto su koristili određene boje i vidite do kojih rešenja su došli.

Crtanje i koncetracija

Crtanje je vrlo korisno za vežbanje koncetracije kod deteta. Kada crtaju, svu svoju pažnju usmere na olovku i papir. U takvim trenucima se uglavnom isključe iz stvarnosti, pa vas ne treba začuditi što vas ne čuju kad ih dozivate. Vežba usmeravanja pažnje je veoma važna za razvoj deteta. Iz tog razloga, dozvolite detetu da uživa u tim trenucima i da se posveti crtežu.

Deca vole da crtaju jer im crtanje omogućava da maštaju

Crtanje pokreće maštu vašeg deteta i dete svoje maštarije prenosi na papir. Njihova mašta može biti povezana sa njihovim trenutnim osećanjima, pa se na papiru recimo mogu naći razna čudovišta koje dete u svojoj mašti stvara i koja mu izazivaju strahove. S druge strane, crteži sa raznim herojima i nestvarnim likovima takođe predstavljaju rezultat dečije mašte ali i osećaj važnosti.

Deca vole da crtaju jer im crtanje pomaže da se oslobode strahova

Sva deca imaju neke svoje strahove. Neka deca se plaše mraka a neka čudovišta. Kroz crtež deca prikazuju svoje strahove na slikovit način. Ako pažljivo posmatrate crtež, kroz komunikaciju sa detetom možete tačno utvrditi šta je to što ga plaši. To vam može pomoći da nađete način kako da svoje dete oslobodite straha.

Deca vole da crtaju i ohrabrite ih u tome

Kada je reč o razvoju deteta, crtanje ima izuzetno važnu ulogu. Crtanje ima veliki uticaj na motoričke veštine, maštu, društvene veštine, komunikaciju i izražavanje i mnoštvo drugih aktivnosti i sposobnosti, kao i na kompletan razvoj deteta uopšte.  Deca vole da crtaju i zato ih ohrabrite i pohvalite njihove radove.