О нама

“Малe Звезде” је приватна предшколска установа акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за узраст деце од 6 месеци до поласка у школу.

У вртићу деца се играју из задовљства, али за њих, она није само забава већ активност којом задовољавају своје основне потребе. Игра најпотпуније обезбеђује јединство физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја детета.

Ми учимо кроз игру, упознајемо, уочавамо, истражујемо, сазнајемо, развијамо се….

Активно подстичемо укључивање родитеља у рад да би се обезбедио квалитет пажње и образовања за децу у вртићу.

Деца су распоређена по календарском узрасту од јаслица до предшколске групе. Групе су мале, што омогућава креативном тиму васпитача и сарадника да се на адекватан начин посвете сваком детету.

Простор у којем се одвијају све активности је максимално прилагођен деци.

Планом и програмом наше установе подстичемо индивидуални раст и развој сваког детета.

Процес васпитања на овом узрасту, у нашој установи је неодвојив од неге деце, којом се одржава њихова хигијена и задовољавају потребе за сном, исхраном и боравком на ваздуху, док се интеракцијом у процесу неге доприноси социјализацији и општем развоју детета.

„Свако дете има крила, само треба да се сети

где су крила сакривена и одмах ће да полети“.

Мирослав  Антић

Click here to change this text