Fizička aktivnost dece

Fizička aktivnost dece

Fizička aktivnost dece je veoma važna

Fizička aktivnost dece je veoma važna za fizički, mentalni i emocionalni razvoj. Ona se ostvaruje pre svega kroz igru i pomaže deci da razviju snagu, izgrade stabilnost tela i poboljšaju svoje motoričke sposobnosti. Fizička aktivnost jača imunitet, utiče na kompletan psihofizički rast i razvoj deteta, podstiče pravilnu koordinaciju pokreta, držanje tela, razvija osećaj za ravnotežu i pomaže u jačanju samopouzdanja, i uopšte povoljno utiče na zdravlje. Zato je važno da dete što više bude fizički aktivno.

Kako da podstaknete decu da budu fizički aktivna?

Deca traže društvo i pažnju, kao i pohvalu njihovih postupaka i uspeha. Podstaknite dete da bude fizički aktivno, tako što ćete mu se pridružiti u nekoj igri koja zahteva fizičku aktivnost. Pohvalite dete u igri, bez obzira da li je potpuno uspelo da ostvari postavljene zadatke. Svaka aktivnost doprinosi fizičkom razvoju, bilo u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Međutim, igre na otvorenom i u prirodi nude više mogućnosti i prostora za fizičke aktivnosti. Zato, odvojite vremena za vaše mališane i iskoristite svaki lep dan za boravak i igru u prirodi.

Kako nedovoljna fizička aktivnost utiče na decu?

Nedovoljna fizička aktivnost dece može dovesti do brojnih problema. Deca koja su fizički neaktivna mogu imati problema sa ravnotežom, pravilnim držanjem tela i prekomernom težinom. Nedostatak fizičke aktivnosti može uticati na kompletno zdravstveno stanje tokom čitavog života.

Fizička aktivnost dece kroz igru

Deca najbolje ostvaruju fizičku aktivnost kroz igre koje su im zanimljive. Potrebno je prepustiti detetu da odabere igru u kojoj će uživati a u isto vreme biti i fizički aktivno. Deca upoznaju i doživljavaju fizičke  aktivnosti pre svega preko igre. Deci je potrebno što više kretanja i raznih motoričkih aktivnosti da bi se zdravo razvijala i da bi se dobro osećala, a sve ovo se može ostvariti kroz igru.

Omogućite detetu da odabere fizičku aktivnost

Fizička aktivnost dece bi trebalo da bude individualan izbor. Dozvolite deci da odaberu da li će igrati košarku, fudbal, da li će trčatai, igrati odbojku, plivati. Mogućnost izbora utiče na samopouzdanje kod dece a u isto vreme će deca biti zadovoljna i srećna.

Fizička aktivnost dece i uticaj roditelja

Roditelji su ti koji svojim primerom ali i pričom usađuju vrednosti i navike kod dece. Deca čiji roditelji imaju zdrav odnos prema fizičkoj aktivnosti imaju takođe zdrav odnos prema vežbama i sportu. Deci treba stalno ukazivati da je fizička aktivnost važna za zdravlje ali i za zdrav i lep izgled i dobro držanje tela.

Grupne igre za fizičku aktivnost dece

Deca vole grupne igre i one se uglavnom mogu organizovati u kolektivima kao što je vrtić ili škola. U ovim igrama je pre svega najbitnije druženje, ali i razvoj društvenih i socijalnih sposobnosti. Kroz ove igre, deca se jednako uče i pobedama i porazima ali i poštovanju i uvažavanju drugara sa kojima se igraju.