Odnos između vaspitača i dece

Odnos između vaspitača i dece

Zašto je važan pravilan i dobar odnos između vaspitača i dece?

Odnos između vaspitača i dece podrazumeva pre svega bliskost, jer deca pre svega treba da steknu poverenje u svog vaspitača i da osećaju slobodu kada su u vrtiću. Ovaj odnos takođe treba da bude obostrano prijateljski i da se zasniva na međusobnom uvažavanju i brizi. Čvrst i kvalitetan odnos je bitan, bez obzira na uzrast dece. Negovani i odgovorni odnosi pružaju deci osećaj sigurnosti i u isto  vreme im daju samopouzdanje da slede svoje interese.

Uticaj vaspitača na druženje između dece

Odnos vaspitača i dece je veoma važan i ima veliki uticaj na socijalizaciju dece. Vaspitač je taj u koga deca imaju poverenja pa samim tim i slušaju njegove savete i predloge. Odnosi među decom su veoma  važni iako postoji razlika u karakteru svakog deteta. Vaspitač može dosta da utiče na izgradnju dobrog odnosa između dece. Od ključne je važnosti da se održi kultura uzajamnog poštovanja i podrške dok se istovremeno poboljšavaju društvene i emocionalne veštine dece.

Uticaj vaspitača na razvoj deteta

Kvalitetan odnos i međusobno poštovanje između vaspitača i dece, pruža deci mogućnost da sebe iskuse kao jednake. Za vaspitače je veoma bitno da obezbede ravnotežu u odnosu vaspitač-dete kako bi deca mogla da pokažu svoju autonomiju i nezavisnost u okviru dozvoljenih normi ponašanja. Bliskost sa detetom omogućava vaspitaču da postigne mnogo više u delovanju na dečji razvoj i učenje i to na načine koje će prilagoditi dečijem uzrastu.

Odnos između vaspitača i dece i učenje

Odnos između vaspitača i dece koji se zasniva na međusobnom poverenju i uvažavanju, znatno može uticati na razvoj i želju za učenjem kod dece. Deca će želeti da obraduju svog omiljenog vaspitača, tako što će uspešno ispuniti postavljene zadatke ili naučiti nešto novo. Ako vaspitač u tom slučaju pokaže zadovoljsto i radost zato što dete sarađuje, to će pozitivno uticati na to da dete i sledeći put ima želju za učenjem.

Uticaj vaspitača na interesovanja dece

Vaspitači u vrtiću bitno utiču na razvoj interesovanja kod dece, pre svega za druženjem sa drugom decom, za igrom, za učenjem… Kroz razne igre, vaspitači pružaju deci prostor za istraživanje i razvoj  kreativne mašte. Razvoj interesovanja za svet oko sebe je veoma važno za društveni i emocionalni razvoj deteta.

Roditelji su jako bitni za dobar odnos između vaspitača i dece

Bez obzira da li pohađaju vrtić ili ne, roditelji su prirodno ti koji imaju najviše uticaja na svoju decu. Kada dete prvi put dođe u vrtić, potrebno je da uoči prijateljski odnos između roditelja i vaspitača. To će uticati da se dete lakše prilagodi novoj sredini i stekne poverenje u svog vaspitača. Prijateljski odnos vaspitača i roditelja, detetu na neki način znači odobrenje da prihvati vaspitača i vrtić.

Uticaj na vaspitanje

Vaspitači su veoma bitne osobe kada je vaspitanje dece u pitanju. I ako je vaspitanje u porodici ključno za decu, u vrtiću se i te kako uče pravila lepog ponašanja ali i grade radne navike. Vaspitanje deteta je zajednički cilj roditelja i vaspitača kome treba težiti.