Higijenske navike

Higijenske navike

Higijenske navike kod dece su veoma važne

Imati dobre higijenske navike uključuje više od samo pranja ruku. Decu od malih nogu treba učiti dobrim higijenskim navikama, jer će ih one pratiti kroz život. Dobre higijenske navike kod dece utiču na dobro zdravlje ali i na samopouzdanje. Deca treba da imaju već razvijene higijenske navike pre druge godine života. Veoma je bitno, da još u tom ranom periodu života shvate i nauče žašto je higijena važna. Da bi deca prihvatila i shvatila važnost higijenskih navika, treba naći pravi pristup i ne vršiti pritisak. Održavanje higijene, deci treba da predstavlja zadovoljstvo a nikako nešto što je moranje.

Roditelji i njihov uticaj na sticanje higijenskih navika

Kao što vaspitanje polazi iz porodice, isto tako sticanje higijenskih navika počinje u porodici. Još od malih nogu deca treba da nauče osnove što se održavanja higijene tiče. Navike redovnog pranja ruku, zubića, kupanje, treba deci usaditi još u prvim godinama života. Roditelji predstavalju deci uzor koji ona svakodnevno slede, i od roditelja uče osnovne stvari u životu

Pokažite svoje higijenske navike da bi dete sledilo vaš primer

Roditelji će najbolje svojim ličnim primerom uticati na svoju decu da steknu higijenske navike. U svemu što radite kao roditelj, vaša deca vas posmatraju, uče stvari za koje možda niste ni znali da ih podučavate. Zato je potrebno da im budite primer za sticanje dobrih higijenskih navika. Pomognete im da izgrade svoju rutinu što se higijene tiče. Možete zajedno raditi stvari kao što je pranje zuba, ili umivanje. Razgovarajte o tome da osećate potrebu za tuširanjem kako biste ih podstakli da imaju iste misli. Budite im uzor kako bi imali više želje da brinu o svojoj higijeni, posebno kada niste sa njima da ih podsetite.

Vrtić i higijenske navike kod dece

U vrtiću deca često najlakše prihvataju higijenske navike. Slušajući vaspitače i gledajući drugu decu, mališani lako uče i stiču rutinu u higijenskim navikama. Sticanje higijenskih navika deca najlakše uče kroz igru, i to im predstavlja zadovoljstvo. Održavanje higijene je jako bitno za zdravlje deteta, što je svakako zajednički cilj roditelja i predškolske ustanove.

Pranje ruku kao osnovna higijenska navika

Pranje ruku je sastavni deo dobre higijene i spada u osnovne higijenske navike. Pranje ruku pre i posle jela, posle igre ili druženja sa kućnim ljubimcima, posle upotrebe taoleta, je najbolji način da se eliminišu klice. Pričajte detetu o važnosti pranja ruku sapunom. Redovno pranje ruku je dobar i vrlo jednostavan način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti koje se prenose nečistim rukama.

Pranje zuba

Decu treba učiti da je neophodno pranje zuba posle svakog jela, pogotovo posle slatkiša. Slatkiše deca rado konzumiraju, a ostaci na zubima mogu uticati na to da se zubići pokvare. Pranje zuba treba učiniti zabavnim. Objasnite detetu važnost pranja zuba. Naučite ih da je potrebno da zubi budu zdravi, jaki, lepi, a da se to može postići jedino redovnim pranjem. Možete ispričati deci neku priču o zubićima, kako bi im pranje bilo interesantnije i prihvatljivije.

Higijenske navike i zdravlje

Kada održavamo čistoću, dajemo našem imunološkom sistemu šansu da se bori da nas zaštiti od bakterija, virusa i toksina koje izazivaju bolesti. Imuni sistem nije u potpunosti razvijen pri rođenju već počinje da  sazreva još od ranih godina života. Zato su higijenske navike kod dece veoma bitne za njihovo zdravlje i potrebno ih je stalno učiti i podizati svest u pogledu lične higijene.