Prilagođavanje deteta novoj sredini

Prilagođavanje deteta novoj sredini

Kako pomoći detetu da se prilagodi novoj sredini?

Prilagođavanje deteta novoj sredini na neki način predstavlja stresan period jer uključuje promenu celokupnog okruženja na koje je dete naviklo. Pored promene prostora, dete dobija nove drugare i vaspitače kojima treba da se prilagodi. Adaptacija na novu sredinu je proces od kog zavisi i celokupan razvoj ličnosti deteta. Iz tog razloga potrebno je preduzeti određene korake koji će pomoći detetu da se privikne, a sa druge strane ne vršiti pritisak, jer svako dete različito reaguje.

Dete pre svega treba da upozna novu sredinu

Prilagođavanje deteta novoj sredini treba biti postupno. Detetu prvo treba dozvoliti da se upozna sa prostorom u koji će provoditi vreme. Kada su deca predškolskog uzrasta u pitanju, bilo bi poželjno dati im pristup dostupnim igračkama i pustiti dete samo da istražuje. U prvim danima prilagođavanja, detetu treba posvetiti posebnu pažnju. Ovo će razviti osećaj pripadnosti i dete će se osećati prijatno i slobodno.

Prilagođavanje deteta novoj sredini i odvajanje od roditelja

Polazak deteta u vrtić pre svega znači odvajanje od roditelja. Odvajanje takođe predstavlja promenu i za roditelje, pa pojedini roditelji pokazuju veliku brigu. Dete je u prvim godinama života veoma vezano za roditelje, i svako odvajanje od njih predstavlja promenu na koju najčešće reaguje nesigurnošću i strahom. U prilagođavanju im nikako ne treba otežavati zabrinutim licima, već ih bodriti i kroz priču ubediti da će im u vrtiću biti lepo.

Prilagođavanje deteta novoj sredini i podrška roditelja

Prilagođavanje deteta novoj sredini treba biti praćeno podrškom roditelja. Potrebno je da roditelji kroz priču uliju deci poverenje u novu sredinu. Roditelji najbolje poznaju svoju decu, pa je pristup individualan kad je podrška prilagođavanju u pitanju. Ispričajte, recimo svom detetu priču o vašim lepim iskustvima u vrtiću kad ste vi bili mali. Po povratku iz vrtića posvetite detetu svoje slobodno vreme i pažnju, provedite vreme u igri koju dete voli ili ga povedite u šetnju. Budite zainteresovani i pitajte dete kako je proteklo vreme provedeno u vrtiću.

Uticaj vaspitača na prilagođavanje deteta novoj sredini

Vaspitači su veoma bitni za prilagođavanje deteta. Prvi pristup vaspitača je veoma važan, jer će dete vaspitača gledati kao zamenu za roditelja. Postupnim upoznavanje sa prostorom, drugarima i novom sredinom, kao i pridavanjem pažnje, vaspitač može otkloniti strahove i nesigurnost kod deteta. Dete koje u startu stekne poverenje i sigurnost u svoje vaspitače, pre će se prilagoditi novoj sredini.

Koje situacije treba izbegavati kod prilagođavanja deteta novoj sredini?

Kada je prilagođavanje deteta novoj sredini u pitanju, uvek treba imati pozitivan stav. Nikako ne treba predstavljati detetu vrtić kao mesto gde mora da ide i gde nešto mora da radi (jede, spava, uči). Uvek se treba držati priče da je u vrtiću lepo, da će tamo imati puno drugara, kao i vremena i prostora za igru. U periodu prilagođavanja, ne treba praviti pauze sa odlaskom u vrtić, već dete voditi svakog dana, bez obzira što će u početku možda pokazivati negodovanje i biti tužno.

Komunikacija između roditelja i vaspitača u periodu prilagođavanja

Za prilagođavanje deteta će biti od velike pomoći stalna komunikacija roditelja i vaspitača. Sugestije vaspitača, kao i detaljan opis ponašanja deteta u vrtiću tokom ovog perioda je veoma važno. Takođe, korisno je i da roditelji sarađuju i prenose vaspitaču utiske deteta iz vrtića, koje je dete ispričalo kod kuće. Ovo će pomoći i roditeljima i vaspitačima da prilagode ovaj period potrebama deteta i na taj način mu olakšaju prilagođavanje.